Щодо створення міжнародної коаліції правозахисних організацій у рамках головування України в ОБСЄ

 

У ході Щорічного засідання ОБСЄ з імплементації зобов’язань у галузі людського виміру (24.09 – 04.10.2012 р., м. Варшава) 27 вересня ц.р. ініціативною групою Міжнародної платформи «Громадянська солідарність» було проголошено  про створення Коаліції неурядових організацій у зв’язку з головуванням України в ОБСЄ у 2013 році (документи засідання можливо знайти за адресою www.osce.org/conferences/hdim_2012.html?page=documents).

Мета утворення Коаліції – посилення ролі громадянського суспільства у всіх процесах ОБСЄ та надання сприяння Україні, як головуючій країні, в реалізації її зусиль, спрямованих на підвищення ефективності Організації, а також покращення виконання зобов’язань у галузі людського виміру всіма державами-учасницями ОБСЄ.

До основних кроків, які здійснюватимуться Коаліцією у зв’язку з головуванням України в ОБСЄ, відносяться:

-                    підготовка тематичних пріоритетів у галузі людського виміру;

-                    розробка та просування рекомендацій щодо реалізації Україною заходів у галузі людського виміру на національному рівні, а також у рамках порядку денного ОБСЄ загалом;

-                    розробка рекомендацій щодо реагування на кризові ситуації у галузі людського виміру на просторі ОБСЄ, а також надання відповідних експертних рекомендацій;

-                    проведення громадського моніторингу діяльності Українського головування, а також Інститутів ОБСЄ, з публікацією отриманих результатів.

До переліку тематичних пріоритетів головування у третьому вимірі пропонується включити:

-                    свобода від тортур та розробка національних превентивних механізмів щодо запобігання нелюдському відношенню;

-                    свобода мирних зборів та асоціацій;

-                    захист правозахисників;

-                    реалізація права на справедливий суд.

Звертається увага на необхідність продовження Українським головуванням дискусії щодо підвищення ефективності заходів у сфері людського виміру, започаткованої Ірландським головуванням, підвищення ролі громадянського суспільства та посилення ефективності функціонування незалежних інститутів ОБСЄ.

До основних напрямів підвищення ефективності діяльності ОБСЄ з гуманітарних питань віднесено:

-                    посилення незалежної ролі Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Верховного комісара ОБСЄ з питань нацменшин, Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Спецпредставника та координатора ОБСЄ з питань свободи ЗМІ;

-                    створення інституту Спеціального представника ОБСЄ з питань захисту правозахисників; 

-                    створення при БДІПЛ та інших інститутах ОБСЄ незалежних експертних дорадчих органів з найбільш актуальних питань людського виміру;

-                    введення процедури попередньої оцінки виконання взятих на себе в рамках ОБСЄ зобов’язань країною, яка претендує на головування в Організації;

-                    підвищення ролі інститутів громадянського суспільства в роботі ОБСЄ, включаючи регулярну участь представників НУО в засіданнях Постійної ради ОБСЄ, Комітету з питань людського виміру, Міністерської наради, сесій ПА ОБСЄ тощо.

Найбільшу стурбованість членів Коаліції у галузі гуманітарного виміру викликають такі питання, що потребують негайного вирішення з боку України до початку виконання функцій головуючої країни, а саме:

-                    порушення прав людини на справедливий суд;

-                    тортури, жорстке та нелюдське ставлення, в т.ч. у місцях несвободи;

-                    обмеження прав на свободу вираження думки та свободу ЗМІ;

-                    обмеження права на свободу мирних зборів;

-                    адміністративне та кримінальне переслідування по політичних мотивах громадянських активістів, журналістів, політичних діячів.

Коаліція також рекомендує Україні направити офіційний запит до БДІПЛ для проведення комплексної оцінки законотворчого процесу в країні з метою підвищення його якості.

Члени Коаліції та експерти, які співробітничають з нею, готові надавати подальші консультації та рекомендації щодо порушених питань. Коаліція залишає також за собою право вносити корективи до підготовлених рекомендацій з урахуванням розвитку поточної ситуації в Україні у 2013 році.

У звернені міститься заклик до активного діалогу та налагодження співробітництва з владними структурами України.

Коаліція відкрита для приєднання інших НУО та функціонує за активної підтримки Міжнародної платформи «Громадянська солідарність».

До основних засновників Коаліції відносяться:

1.     Український Гельсінський союз (Україна);

2.     Асоціація українських моніторів за дотриманням прав людини в діяльності правоохоронних органів (Україна);

3.     Фундація регіональних ініціатив (Україна);

4.     Центр Громадянських Свобод (Україна);

5.     Московський Гельсінський союз (РФ);

6.     Міжнародна Гельсінська асоціація;

7.     Міжнародний молодіжний правозахисний рух;

8.     Міжнародна громадянська ініціатива для ОБСЄ;

9.     Суспільна альтернатива (Україна);

10.           Дебатна Академія (Україна);

11.            Інститут «Республіка» (Україна);

У рамках згаданого засідання виступив також директор Інституту міжнародних досліджень Української академії наук, який, окрім іншого, заявив про приєднання до згаданої Коаліції, наголосив на готовності надати сприяння її функціонуванню шляхом використання наявних можливостей УАН (зала для засідань, видавничі потужності тощо).

У якості подальших кроків діяльності Коаліції передбачається проведення переговорів з офіційними представниками Українського головування щодо уточнення пріоритетів у галузі людського виміру, а також інформаційного наповнення можливих заходів під егідою головування.