Головний вчений секретар

     Скопенко Анатолій Юхимович – головний учений секретар.

Обов’язки: формування тематичних планів наукових досліджень та підготовка звітів про їх виконання. Підготовка засідань і контроль за виконанням рішень Загальних зборів та президії УАН. Проведення та координація загально академічних заходів, зв’язки УАН із засобами масової інформації.