Досягнення

В складі Академії понад 25 науково-дослідних інститутів. Серед них найбільш вагомі наукові і практичні здобутки мають інститути:
 • Радіоелектроніки та зв”язку (Наритник Т.М.);
 • Надміцного чавуну (Волощенко С.М.);
 • Системних досліджень та інформаційних технологій (Додонов О.Г.);
 • Нафти (Войтович О.В.);
 • Репродуктивної медицини (Дахно В.Ф.);
 • Гуманітарних досліджень (Храмов О.Ю);
 • Електроної техніки ;
 • Композиційних матеріалів (Сухоставець О.Т.);
 • Автоматизованих систем (Кудряченко В.В.);
 • Автомобільного транспорту (Василенко С.М.)
 • Адсорбційних матеріалів ( Сафро Г.П.);
 • Енергоресурсів (Гулямов Ю. М.);
 • Системного аналізу та комп’юрно – технологічних систем (Сандул В.Я.);
 • Проблем світовоЇ цивілізації (Павлова М. Г.);
 • Електроенергетики (Кравченко А. М.);
 • Переробки та збереження сільськогосподарської продукції (Тимощук І.І.);
 • Фізико – хімічний інститут зверхчистих матеріалів (Козин Л. Ф.);
 • Захисту прав людини, парламентаризму та порівняльного правознавства (Малишко М.І.);
 • Фундаментальних проблем високих технологій (Наумов В.В.);
 • Гідротелекомунікацій (Котляревський П. А.);
 • Агенство з розвитку аграрної економіки та політики (Андрієвський В. Е.);
 • Екологічної токсикології і біохімії (Воробець З. Д.);
 • Водневої та сонячної енергетики (Щур Д. Л.);
 • Черкаський науковий центр (Бушин М. І.);
 • Сонячної енергетики (Коробко Б. П.);
 • Нетрадиційних теплових процесів і технологій (Фролов Г. О.);
 • Підприємство “Укррембуд” (Цемах Ю. А.);
 • Олімпійського спорту (Буланова Н. М.);
 • Івано – Франківський університет права імені Короля  Данила Галицького (Луцький А.І.) та ін.

Слід підкреслити, що вказаними НДІ проведені важливі фундаментальні і прикладні дослідження, в результаті чого було розроблено найновіші технології, машини, матеріали і обладнання. Серед них:

 

 • розробки в галузі екологічної безпеки в автомобілебудуванні,
 • розробка маскувальних покриттів для захисту військової техніки від виявлення радіолокаційними засобами та приладами нічного бачення,
 • розробка захисних антикорозійних покриттів для морських суден,
 • розробка спеціального високоміцного чавуну для виробництва гальмових колодок, редукторів та деталей машин, що працюють під навантаженням;
 • розробка біологічно – безпечних моніторів для телевізорів та комп’ютерів;
 • розробка спеціальних стійких до високих температур матеріалів;
 • розробка тренажерів для підготовки льотного складу і космонавтів;
 • розробка нових лікувальних препаратів та методик лікування в області репродукції людини;
 • розробка систем очищення промислових стоків та очищення питної води;
 • розробка не традиційних джерел енергетики;
 • розробка методів відновлення родючості чорноземів України;
 • розробка та впровадження експертних систем комп’ютерних технологій;
 • розробка радіоелектронних систем інтерактивних мультимедійних систем;
 • дослідження в сфері історії української науки і держави;
 • підземна томографія пошуку природних родовищ та ін.