Президент УАН

          
   Оніпко Олексій Федорович – президент.

Обов’язки: організує роботу Української академії наук, очолює Президію і Бюро президії УАН. Є розпорядником коштів академії. Представляє УАН як юридичну особу. Видає довіреності від імені УАН, підписує постанови Загальних зборів, Президії, Бюро Президії, розпорядження та накази. Має право вчиняти дії від імені УАН, в тому числі підписувати угоди без довіреностей.