Президія

     Даниленко Анатолій Степанович – віце-президент.

Обов’язки: координація наукових досліджень та фахових відділень у галузі економічних, аграрних, медико-біологічних, хімічних наук, охорони навколишнього середовища, організація зв’язків з вищими навчальними закладами, державними і законодавчими органами.

  Лівінський Олександр Михайлович – віце-президент.

Обов’язки: координація наукових досліджень та фахових відділень у галузі фізико-технічних, будівельних, суспільних і гуманітарних наук, підготовка та атестація наукових кадрів, розвиток культури і спорту.

  Дудченко Микола Олексійович – віце-президент.

Обов’язки: розвиток регіональної структури УАН, координація діяльності регіональних відділень.

  Аль-Ріфаї Нізар Мохамедович – віце-президент.

Обов’язки: організація міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків, реалізація міжнародних угод, координація участі установ УАН в міжнародних програмах ООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО.

  Березанський Віктор Іванович – віце-президент.

Обов’язки: координація наукових досліджень та фахових відділень у галузі енергетики і машинобудування, промислово-виробнича діяльність підприємств та інститутів УАН, впровадження наукових розробок.

  Оніпко Андрій Олексійович – віце-президент.

Обов’язки: організація редакційно-видавничої діяльності, конференцій, роботи господарських підрозділів, апарату Президії, конфернц-залу УАН, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення та засобів зв’язку.

  Скопенко Анатолій Юхимович – головний учений секретар.

Обов’язки: формування тематичних планів наукових досліджень та підготовка звітів про їх виконання. Підготовка засідань і контроль за виконанням рішень Загальних зборів та президії УАН. Проведення та координація загально академічних заходів, зв’язки УАН із засобами масової інформації.

  Єговкін Володимир Анатолійович - голова мандатно-облікової комісії.

Обов’язки: підготовка матеріалів з встановлення та присудження почесних нагород і звань УАН, премій. Координація та відзначення пам’ятних дат установ і видатних вчених УАН. Облік членів УАН та звітність про їх діяльність.

  Іванчов Павло Васильович – лікар-хірург, доктор медичних наук, професор, Керівник медико-біологічного  відділення УАН, член Президії

  Гелескул Микола Федорович – член президії.

Обов’язки визначаються президією УАН.

  Поташник Семен Ізраїльович – член президії.

Обов’язки визначаються президією УАН.

  Павлов Валентин Володимирович – член президії.

Обов’язки визначаються президією УАН.

  Кузьменко Сергій Олександрович – член президії.

Обов’язки визначаються президією УАН.

  Черевко Олександр Іванович – член президії.

Обов’язки визначаються президією УАН.

  Андрущак Олег Антонович – член президії.

Обов’язки визначаються президією УАН.