Інформаційне повідомлення

02.07.2019 - 22:30

19 червня 2019 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН під керівництвом д.е.н., д.с.-г.н., проф., акад. НААН Фурдичка Ореста Івановича та д.с.-г.н., проф. Бородая Віталія Петровича відбувся Круглий стіл: «Науково-методичне забезпечення збалансованого агровиробництва тваринницької продукції в Україні».

У засіданні Круглого столу прийняли участь науковці, викладачі, представники сільськогосподарських підприємств та громадських організацій, що активно працюють над вирішенням екологічних проблем у тваринництві, зокрема:

- Гнатюк Сергій Андрійович, генеральний директор  корпорації «Укртваринпрому»;

- Гусар Микола Іванович, спеціаліст-еколог «Ово світ»;

- Дейнеко Руслан Миколайович, головний зоотехнік-технолог птахофабрики «Ясен світ»;

- Єговкін Володимир Анатолієвич, академік УАН, директор Центру інновацій, інвестицій та міжнародних зв’язків ВГО «Українська академія наук»;

- Катеринич Олег Олександрович, д.с.-г.н., с.н.с., директор Державної дослідної станції птахівництва;

- Квітка Іван Васильович, аспірант Інституту агроекології і природокористування НААН;

- Корбут Сергій Миколайович, координатор енергетичних проектів ТОВ «Харків Енерготехцентр»;

- Коцовська Катерина Василівна, к.с.-г.н., завідувач відділу екотоксикології Інституту агроекології і природокористування НААН;

- Кривохижа Євген Михайлович, к.вет.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і природокористування НААН;

- Мельник Вікторія Вікторівна, к.с.-г.н., доц., доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- Мінералов Олег Іванович, науковий співробітник лабораторії моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і природокористування НААН;

- Моклячук Лідія Іванівна, д.с.-г.н., проф., керівник проекту INMS;

- Пінчук Валерій Олександрович, к.с.-г.н., с.н.с., завідувач лабораторії моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і природокористування НААН;

- Прокопенко Наталія Павлівна, д.с.-г.н., професор, професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- Рибалко Юлія Володимирівна, к.пед.н., заступник декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- Свалявчук Лариса Іванівна, к.б.н., науковий співробітник лабораторії моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і природокористування НААН;

- Семенець Олександр Олександрович, головний еколог МХП «Наша Ряба».

 УАН на заході представляли академіки Бородай В.П., Єговкін В.А. та представник партнера Академії (ТОВ «Харків Енерготехцентр»;) - Корбут С.М.

Учасники заходу працювали над такими темами:

-     стан та перспективи розвитку галузі тваринництва України;

-     організація роботи з вирішення екологічних проблем у тваринництві;

-     розвиток птахівництва у фермерських та присадибних господарствах, їх вплив на довкілля;

-     екологічні засади раціонального використання азоту у сільському господарстві;

-     екологічні основи утилізації твердих відходів тваринництва;

-     сучасний стан вирішення проблеми переробки курячого посліду на органічні добрива;

-     освітянська складова екологічних компетенцій випускників вузів.

  За результатами обговорення учасники Круглого столу  прийняли  рішення:

 - схвалити ініціативу Інституту агроекології і природокористування НААН щодо забезпечення збалансованого агровиробництва тваринницької продукції в Україні та продовжити цикл заходів, які більш детально окреслюють питання, підняті під час круглого столу;

- запросити до співпраці усі зацікавлені структури (усіх форм власності) – наукові, виробничі, навчальні, методичні, малі та середні підприємства тощо;

- налагодити тісні взаємозв’язки між виробниками, науковими установами, структурами, що супроводжують бізнес-проекти/гранти у галузі тваринництва та сільськогосподарського виробництва, громадськими організаціями, союзами, асоціаціями;

- створити міжгалузеву робочу групу з організації спеціалізованих заходів, семінарів, практикумів для ефективного вирішення екологічних проблем у тваринництві, посилення співпраці та обміну досвідом з даного питання;

- провести/організувати анкетування сільськогосподарських підприємств, галузевих професійних асоціацій з метою вивчення спільних проблем, надання їм кваліфікованої допомоги, консалтингових послуг у вирішенні цих проблем;

- провести відкритий конкурс екоенергоінноваційних технологій (спільно з УАН та місцевими органами влади);

- провести спільно з Громадською організацією «Рада з екологічної безпеки» (РЕБ), Всеукраїнськими громадськими організаціями «Асоціація агроекологів України» та «Українська Академія наук» захід/заходи, на якому/яких розглянути питання екологічної безпеки, інновацій, інвестицій.

 Під час перемовин, також було досягнуто домовленості щодо продовження та поглиблення співпраці в різних сферах Інституту агроекології і природокористування НААН та Української Академії наук.