Українська академія наук (далі УАН) – всеукраїнська громадська наукова організація. УАН об’єднує на добровільних засадах провідних вчених і спеціалістів, що працюють у різних галузях і регіонах України з метою ефективного використання їх творчого потенціалу для науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, цілеспрямованого розвитку відповідних напрямків науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом.