Порядок створення та припинення діяльності фахових Рад (відділень)