Цілі та завдання

 • в інтересах розвитку України об’єднувати вчених і спеціалістів наукових організацій, вищих навчальних закладів, підприємств усіх форм власності, громадських організацій, які є членами УАН;
 • сприяти утвердженню гуманістичних принципів, розвивати міжнародне та наукове співробітництво і зміцнювати мир між народами;
 • сприяти у підготовці науково-технічних кадрів, залучати обдаровану молодь, виявляти і підтримувати талановитих науковців.
 • сприяти розвитку та інтеграції науки, освіти й виробництва в Україні;
 • подавати допомогу підприємствам у створенні та впровадженні новітніх екологічно чистих технологій та в проведенні науково-технічних розробок;
 • сприяти створенню конкурентоспроможної національної виробничої інфраструктури на новій технічній і технологічній базі;
 • запобігати відтоку інтелектуального потенціалу за межі України;
 • представляти інтереси й захищати права членів УАН і працівників її установ;
 • засновувати підприємства, науково-виробничі центри, навчальні заклади тощо;
 • забезпечувати діяльність своїх підприємств і організацій у пріоритетних напрямках для створення наукових технологій, що визначають сучасний технічний рівень виробництва, високу якість і конкурентоспроможність продукції, товарів, послуг;
 • використовувати нові форми організації праці, виробничих колективів та організаційних структур, що забезпечують концентрацію інтелектуального і науково-технічного потенціалу для виявлення і втілення в життя нових технологічних ідей, примноження духовних цінностей і національного багатства України;
 • виробляти своє бачення проблем реалізації державної наукової та науково-технічної політики і пропонувати його на розгляд до органів державної влади;
 • проводити громадський аналіз стану розвитку і впровадження науково-дослідних робіт, спрямованих на розв’язання народногосподарських завдань у виробничих галузях, розробляти рекомендації щодо їх використання;
 • вивчати стан винахідницької діяльності в промислових галузях, створювати відповідні інформаційні банки та сприяти їх широкому впровадженню в народне господарство;
 • брати участь у створенні разом з іншими науково-дослідними, проектними інститутами та вищими навчальними закладами України системи підвищення професійного рівня інженерно-технічних кадрів і мережі спеціальних закладів освіти для того, щоб провадити перепідготовку науковців та інженерів згідно з новими напрямками науки і техніки, а також організовувати відповідні стажування за кордоном;
 • утворювати спеціальні фонди для фінансової та матеріальної підтримки членів академії, в тому числі для тимчасово безробітних вчених, інженерів, спеціалістів, вживати заходів для захисту їхніх законних інтересів;
 • подавати безприбуткову науково-технічну допомогу галузям народного господарства України, окремим організаціям у розробці та реалізації програм науково-технічного розвитку;
 • впроваджувати засоби інформатизації та автоматизації;
 • вирішувати питання розвитку міжнародних науково-технічних зв’язків з різними закордонними організаціями, проводити обмін науково-технічною інформацією, інформаційними банками відкриттів і винаходів, у вигляді безприбуткової допомоги забезпечувати рекламу вітчизняних розробок і технологій на світовому ринку з питань, що стосуються статутної діяльності;
 • проводити громадські обговорення наукових робіт та проектів УАН, висувати їх на здобуття державних та інших премій, запроваджувати інші засоби заохочення;
 • встановлювати і присуджувати почесні звання, медалі, а також премії УАН за видатні наукові праці;
 • співпрацювати з міжнародними та закордонними академіями, Національною академією наук України, галузевими академіями наук, а також із державними органами та об’єднаннями громадян;
 • здійснювати виробничу діяльність, пропагувати досягнення науки та поширювати наукове знання;
 • організовувати загальноукраїнські, регіональні, галузеві, міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми та семінари з науково-технічних та інших проблем статутної діяльності УАН;
 • організовувати безприбуткове видання та розповсюдження науково-технічної літератури, журналів, наукових праць;
 • створювати власні засоби інформації