Про Академію

Українська академія наук (УАН) — Всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує науковців і виробників із різних галузей економіки. Заснована 1991 року у Києві як Українська академія наук національного прогресу. Українська академія наук проводить наукові дослідження в галузі нових інформаційних, ресурсо- та енергозберігальних технологій. Бере участь у розробках нових екологічно чистих технологій для реконструкції та технічного переозброєння підприємств. Всеукраїнська громадська організація «Українська академія наук» стала засновницею низки науково-дослідних інститутів, підприємств, вищих навчальних закладів, журналів, видавництв. Координує наукові дослідження в багатьох напрямах, організовує проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів.